Samenwerking 

Omdat Samen meer is dan de som der delen. Werk ik samen met:
 

Opstellingenbegeleider Astrid Bekkers  waarmee ik samen de Groepsopstellingen en de Groeizame Groep in Haaren verzorg.

 

Opstellingenbegeleider Josselien van Grootel uit Nijmegen waarmee ik jaren de Groepsopstellingen heb verzorgd in Nijmegen. In 2023 heeft zij een sabbatical en zijn de opstellingenmiddagen in Nijmegen in rust.
 

Onze samenwerking geeft ons draagkracht en vertrouwen waardoor we in de activiteiten die we verzorgen een prettige sfeer kunnen neerzetten waarin mensen zich doorgaans snel op hun gemak voelen.
 
Daarnaast vraagt dit werk om een zorgvuldige houding waarbij je als begeleider zeker ook je eigen thema's aankijkt en onder de loep neemt. Dus we hebben ook intervisie samen om dit te kunnen doen. 

 

Opleiding Ontwikkelkunst
In september 2023 start Inge Knoope met een opleiding: Ontwikkelkunst, een leerweg naar systemisch begeleiderschap. Een of meerjarige systemische vormingsweg voor procesbegeleiders. Het behelst 8 lesdagen en 4 oefendagen in Driebergen. Mijn collega Astrid en ik zullen haar hierbij assisteren.